Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. De verstrekte informatie kan niet aangemerkt worden als een aanbod en is ook niet bedoeld als vervanging van deskundig persoonlijk advies. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de informatie die u aantreft.

Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert. Dit geldt ook voor de inhoud van de verstrekte informatie. Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden. Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie van derden die beschikbaar is via “links” op de website.

Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten van deze en andere website(s) van Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli. Bezoekers zijn gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Het is zonder voorafgaande toestemming van Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli niet toegestaan de inhoud of een functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op andere wijze kenbaar te maken. Informatie die u rechtstreeks per e-mail verzendt of die u via deze website naar Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli of derde partijen stuurt is niet beveiligd. Verzending geschiedt dan ook op eigen risico.

Privacy statement

Stichting Woningmaatschap Lapis Lazuli respecteert de privacy van de bezoekers van haar website(s) en de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

De persoonsgegevens die van u worden verkregen en die op deze website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u. De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met of doorverkocht aan andere organisaties of instanties.

U heeft recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@denijs.nl

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: privacy@denijs.nl
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl